Cudzysłów

to pulicystyczny dział naszego portalu. Jest on poświęcony różnorodnym przejawom życia Polonii berlińskiej.
Naszym zamiarem jest pisać o wydarzeniach i ludziach wpływających na polonijną społeczność naszego miasta.
Chętnie będziemy publikować Twoje artykuły, recenzje, wspomnienia.

Zapraszamy do wspólpracy przy tworzeniu tego portalu.