Miło, że do nas zajrzałeś


Uniwersytet Trzech Pokoleń
16.09.2022, godz. 18.00
Uniwersytet Humboldtów, przy Unter den Linden 6, 10099 Berlin
Sala 2094

Przemysław Czapliński – profesor zwyczajny; historyk literatury polskiej i europejskiej XX i XXI wieku, eseista, tłumacz, krytyk literacki; współtwórca Zakładu Antropologii Literatury (UAM, Poznań), dyrektor Centrum Humanistyki Otwartej przy UAM, członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk. Ostatnie publikacje: Polska do wymiany (2009), Resztki nowoczesności (2011), Poruszona mapa (2016), Literatura i jej natury (2017; współautorzy: Joanna B. Bednarek, Dawid Gostyński). Redaktor tomów zbiorowych – m. in.: O jeden las za daleko. Demokracja, kapitalizm i nieposłuszeństwo ekologiczne w Polsce (współredaktorzy: J.B. Bednarek, D. Gostyński; 2019), Tożsamość po pogromie. Świadectwa i interpretacje Marca ’68 (współredaktor: Alina Molisak, Warszawa 2019). Visting professor Uniwersytetu w Heidelbergu (2017) i Moguncji (2020). Laureat nagród: im. Ludwika Frydego (1997), Fundacji im. Kościelskich (1998), im. Kazimierza Wyki (2004), im. Jana Długosza (2017), Marszałka Województwa Wielkopolskiego (2019). Przedmiot badań: literatura i problemy późnej nowoczesności. Wkrótce ukaże się książka To wróci, Przeszłość i przyszłość pandemii (red.: P. Czapliński, J.B. Bednarek). 
Tytuł wykładu: „Nowa humanistyka: sojusze i konflikty”.  Wykład zostanie poświęcony dwóm przeciwstawnym zjawiskom, które charakteryzują współczesną humanistykę. Jedno z nich polega na stopniowym rozpuszczaniu granic między dziedzinami naukowymi, drugie – na krystalizowaniu się postawy oporu. Sojusze między humanistyką, prawem, socjologią, informatyką, ekonomią i wieloma innymi dziedzinami nadają humanistyce charakter uniwersalnego koalicjanta, zacierają wyrazistość dotychczasowej profesji i utrudniają odpowiedź na pytanie, czym humanista się zajmuje. Zatarte oblicze nabiera jednak wyrazistości, kiedy weźmiemy pod uwagę rosnące zaangażowanie humanistyki w rozpoznawanie i diagnozowanie współczesnych konfliktów – społecznych, ekonomicznych, ekologicznych czy prawnych. Pytanie zasadnicze brzmi: w jaki sposób rozmyty profesjonalizm sprzyja zwiększonej odpowiedzialności? Na jakiej podstawie humanista, który może zajmować się niemal wszystkim, określa, czego powinien bronić? 

Polski Uniwersytet Trzech Pokoleń w Berlinie kontytuuje swoją działalność w okresie pandemii w postaci wirtualnej. Co miesiąc organizujemy dla naszych słuchaczy wykład na ZOOM. Link na każde spotkanie publikujemy na portalu www.UTP.berlin

Dorota Masłowska ur. 1983, autorka głośnej „Wojny polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną”,
za którą otrzymała Paszport Polityki i nagrodzonego Nagrodą Nike „Pawia Królowej”. 
Autorka wystawianych na całym świecie dramatów „Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku” i „Między nami dobrze jest”, za który dostała Nagrodę MKiDN. W 2018 ukazała się jej powieść „Inni ludzie”, w 2019 spektakl na jej podstawie w warszawskim Teatrze Rozmaitości, 
w trakcie realizacji jest film pod tym samym tytułem. Laureatka Samuel-Bogumił Linde Preis 2020. Felietonistka Dwutygodnika. Mieszka w Warszawie. 

Olaf Kühl, ur. 1955 r. Slawista, tłumacz literatury polskiej (także rosyjskiej i ukraińskiej), pisarz, doradca polityczny. Wielokrotnie wyróżniony: Nagroda Karla Dedeciusza 2005 r., Niemiecka nagroda literatury młodzieżowej 2005 r. (za tłumacze-nie Wojny polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną Doroty Masłowskiej); profesura gościnna im. Augusta Wilhelma von Schlegela na Wolnym Uniwersytecie Berlina 2011 / 2012 r., wyróżnienie Polonicum uniwersytetu Warszawskiego 2015 r. „za wybitne osiągnięcia w krzewieniu języka polskiego i kultury polskiej za granicą”; nagroda Bruecke Berlin wspólnie z Szczepanem Twardochom za powieść Drach w 2016 r.; nagroda im. Helmuta Braema za całokształt translatorski w 2018 r. Wspólnie z Andrzejem Stasiukiem wyruszył 2008 r. na Syberię i dotarł do lagru, w którym siedział rosyjski oligarcha Michał Chodorkowski. Na podstawie tej ekspe-dycji powstała powieść Martwe zwierzęta (wyd. Rowohlt Berlin 2011). W drugiej powieści, Prawdziwy syn (2013 r.) opisuje historię sowieckiej rodziny w Kijowie. Książka ta była nomi-nowana do prestiżowej nagrody Deutscher Buchpreis. Thriller polityczny „Ostatnia gra Berlin” ukazał się w 2019 r. Od 1996 r. pracuje jako doradca ds. Rosji i państw byłego Związku Radzieckiego dla Prezydenta miasta Berlin. Jako literaturoznawca zajmował się przede wszystkim prozą Witolda Gombrowicza (Gęba erosa. Tajemnice stylu Gombrowicza, wyd. Universitas 2005 r.).


Dziękujemy wszystkim, którzy cenią nasz projekt i zechcą wesprzeć go finansowo.
Przelewu można dokonać na konto niemieckiego Stowarzyszenia:
Policultura e.V.
Commerzbank
IBAN: DE67 1004 0000 0350 0881 00


https://www.facebook.com/events/925816674544988/