Miło, że do nas zajrzałeś14.10.2022, godz. 18:00      
Uniwersytet Humboldtów, przy Unter den Linden 6, 10099 Berlin, sala 3038

Temat wykładu: Nauka to antyhumanizm

Dr habil. Andrzej Dragan
Home especial for Dragan

Andrzej Dragan jest profesorem fizyki teoretycznej i laureatem kilkudziesięciu nagród za działalność naukową oraz fotograficzną, filmową i muzyczną. Jako nastolatek działał w grupach crackerskich, obecnie wstrząsa światem nauki. W 2020 roku wraz z profesorem Arturem Ekertem opublikował pracę „Kwantowa zasada względności”, która może okazać się największym przełomem w rozumieniu teorii kwantowej od czasów Einsteina.


 

Polski Uniwersytet Trzech Pokoleń w Berlinie kontytuuje swoją działalność w okresie pandemii w postaci wirtualnej. Co miesiąc organizujemy dla naszych słuchaczy wykład na ZOOM. Link na każde spotkanie publikujemy na portalu www.UTP.berlin

Dorota Masłowska ur. 1983, autorka głośnej „Wojny polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną”,
za którą otrzymała Paszport Polityki i nagrodzonego Nagrodą Nike „Pawia Królowej”. 
Autorka wystawianych na całym świecie dramatów „Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku” i „Między nami dobrze jest”, za który dostała Nagrodę MKiDN. W 2018 ukazała się jej powieść „Inni ludzie”, w 2019 spektakl na jej podstawie w warszawskim Teatrze Rozmaitości, 
w trakcie realizacji jest film pod tym samym tytułem. Laureatka Samuel-Bogumił Linde Preis 2020. Felietonistka Dwutygodnika. Mieszka w Warszawie. 

Olaf Kühl, ur. 1955 r. Slawista, tłumacz literatury polskiej (także rosyjskiej i ukraińskiej), pisarz, doradca polityczny. Wielokrotnie wyróżniony: Nagroda Karla Dedeciusza 2005 r., Niemiecka nagroda literatury młodzieżowej 2005 r. (za tłumacze-nie Wojny polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną Doroty Masłowskiej); profesura gościnna im. Augusta Wilhelma von Schlegela na Wolnym Uniwersytecie Berlina 2011 / 2012 r., wyróżnienie Polonicum uniwersytetu Warszawskiego 2015 r. „za wybitne osiągnięcia w krzewieniu języka polskiego i kultury polskiej za granicą”; nagroda Bruecke Berlin wspólnie z Szczepanem Twardochom za powieść Drach w 2016 r.; nagroda im. Helmuta Braema za całokształt translatorski w 2018 r. Wspólnie z Andrzejem Stasiukiem wyruszył 2008 r. na Syberię i dotarł do lagru, w którym siedział rosyjski oligarcha Michał Chodorkowski. Na podstawie tej ekspe-dycji powstała powieść Martwe zwierzęta (wyd. Rowohlt Berlin 2011). W drugiej powieści, Prawdziwy syn (2013 r.) opisuje historię sowieckiej rodziny w Kijowie. Książka ta była nomi-nowana do prestiżowej nagrody Deutscher Buchpreis. Thriller polityczny „Ostatnia gra Berlin” ukazał się w 2019 r. Od 1996 r. pracuje jako doradca ds. Rosji i państw byłego Związku Radzieckiego dla Prezydenta miasta Berlin. Jako literaturoznawca zajmował się przede wszystkim prozą Witolda Gombrowicza (Gęba erosa. Tajemnice stylu Gombrowicza, wyd. Universitas 2005 r.).


Dziękujemy wszystkim, którzy cenią nasz projekt i zechcą wesprzeć go finansowo.
Przelewu można dokonać na konto niemieckiego Stowarzyszenia:
Policultura e.V.
Commerzbank
IBAN: DE67 1004 0000 0350 0881 00


https://www.facebook.com/events/925816674544988/