Miło, że do nas zajrzałeś

Szanowne Państwo,

chcielibyśmy zaprosić bardzo serdecznie do udziału w otwartym spotkaniu „Czy głos Polonii jest i będzie słyszany?” Zainicjowany w związku z ostatnią zmianą artykułu 230 kodeksu wyborczego.

Spotkanie odbędzie się 28 maja 2023r. w godzinach od 12:00 do 14:00 w restauracji Zollpackhof (Elisabeth-Abegg-Straße 1, 10557 Berlin).

W trakcie spotkania będzie panel z ekspertami podczas którym będą poruszane następujące tematy:

  • Jaki wpływ mają zmiany w kodeksie wyborczym na udział Polonii w wyborach?
  • Co każdy z nas może zrobić, by wesprzeć demokratyczne wybory?
  • Jakie aktywności planuje ambasada/konsulat w organizacji wyborów ułatwiające oddanie głosu Polakom mieszkającym w Niemczech? 

Do dyskusji zaprosiliśmy również pana Ambasadora, Konsula, środowisko Polonijne, przedstawicieli partii Polska 2050 i mieszkańców Berlina.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy. Zachęcamy do powielenia tego zaproszenia wśród Państwa kręgach polonijnych.

Cieszymy się na Państwa udział. Serdecznie pozdrawia Zarząd Koła Powiatowego “Niemcy” Stowarzyszenia Polska 2050

Paulina Haisch, Janina Knąber, Piotr Franke


  

19.05.2023, godz. 18:00, sala 2094
Uniwersytet Humboldtów,  przy Unter den Linden 6, 10099 Berlin

Prof. zw. dr hab. Stanisław Obirek (ur. 1956 r.) wykłada w Uniwersytecie Warszawskim w Ośrodku Studiów Amerykańskich. Studiował filologię polską w Uniwersytecie Jagiellońskim, filozofię i teologię w Neapolu i w Rzymie na Uniwersytecie Gregoriańskim. W 1997 r. habilitował się na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2002 r. wydał antologię tekstów, Co nas łączy? Dialog z niewierzącymi, w 2006 Religia – schronienie czy więzienie?, w 2008 Obrzeża katolicyzmu, w 2009 r. Catholicism as a Cultural Phenomenon in the Time of Globalization: A Polish Perspective, w 2010 r. Uskrzydlony umysł. Antropologia słowa Waltera Onga, w 2011 Umysł wyzwolony.
W poszukiwaniu dojrzałego katolicyzmu, razem z Zygmuntem Baumanem w 2013 O Bogu i człowieku. Rozmowy, i On the World and Ourselves w 2015, Polak katolik? w 2015, razem z Arturem Nowakiem w 2020 Wąska ścieżka. Dlaczego odszedłem z Kościoła, razem z Zygmuntem Baumanem (pośmiertnie) w 2020 O świecie i sobie samych, razem z Arno Tausch, Global Catholicism, Tolerance and the Open Society. An Empirical Study of the Value Systems
of Roman Catholics, 2020, Polak katolik po przejściach (II rozszerzone wydanie Polaka katolika?) razem z Arturem Nowakiem w 2021 Gomora. Władza, strach i pieniądze w polskim Kościele, w 2022 Babilon. Kryminalna historia kościoła. Bada miejsce religii we współczesnej kulturze, interesuje się dialogiem międzyreligijnym, konsekwencjami Holokaustu i możliwościami przezwyciężenia konfliktów religijnych, cywilizacyjnych i kulturowych.
Temat wykładu: Demokracja w cieniu katolicyzmu
Cały Berlin wraz z krajami bloku sowieckiego rozpoczął w 1989 roku proces demokratyzacji, który trwa do dzisiaj. Ten proces miał swoja dobrze nam znaną prehistorię. W od sierpnia do połowy listopada 1989 roku mieszkałem w Kladow i wspólnie z Berlińczykami przeżyłem euforię otwarcia 9 listopada. Akurat ten dzień spędziliśmy w Berlinie Wschodnim i wracaliśmy zatłoczoną stacją metra Friedrichstrasse 9 listopada. Od tamtego czasu minęło ponad 20 lat, a nasze demokracje nadal borykają się z dziedzictwem minionego okresu.
Inaczej to wygląda w Niemczech, a inaczej w Polsce.
W moim wykładzie skupię się na Polsce, którą znam lepiej. Moje rozważania podzielę na dwie części. Najpierw opiszę okres od 1989 do roku 2005. Byłem wtedy jezuitą z głęboką świadomością współtworzenia rodzącej się demokracji naszego kraju. W 2005 roku odszedłem z zakonu i opuściłem również kościół katolicki. Jednak oba te okresy dzieli przeświadczenia, że polski katolicyzm nie potrafił się wpisać w zachodzące na jego oczach zmiany cywilizacyjne, tylko stał się jednym z głównych hamulcowych tych przemian. W zakończaniu postaram się nakreślić możliwe scenariusze przyszłości. One też mogą być przedmiotem naszej rozmowy.
Moderacja: prof. UAM dr hab. Brygitta Helbig


 


Dziękujemy wszystkim, którzy cenią nasz projekt i zechcą wesprzeć go finansowo.
Przelewu można dokonać na konto niemieckiego Stowarzyszenia:
Policultura e.V.
Commerzbank
IBAN: DE67 1004 0000 0350 0881 00


https://www.facebook.com/events/925816674544988/