Miło, że do nas zajrzałeś

W ramach projektu BEFaN Centrum Doradcze w sprawach Wielojęzyczności zapraszamy serdecznie na warsztaty online. Warsztaty odbywają się w języku polskim i są skierowane do rodzin wielojęzycznych i kadry pedagogicznej.
Zgłoszenia pod linkiem: https://forms.gle/BogxKjVH8TaLutc89
Cieszymy się na Wasz udział!

🇩🇪

Im Rahmen des Projektes BEfaN Beratungszentrum für Mehrsprachigkeit laden wir herzlich zum I. Online-Workshop ein.
Der Online-Workshop findet auf Polnisch statt und richtet sich an mehrsprachige Familien sowie pädagogische Fachkräfte.
Anmeldung unter folgendem Link:
https://forms.gle/BogxKjVH8TaLutc89
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
 


Dziękujemy wszystkim, którzy cenią nasz projekt i zechcą wesprzeć go finansowo.
Przelewu można dokonać na konto niemieckiego Stowarzyszenia:
Policultura e.V.
Commerzbank
IBAN: DE67 1004 0000 0350 0881 00


https://www.facebook.com/events/925816674544988/