Miło, że do nas zajrzałeś


Polski Uniwersytet Trzech Pokoleń w Berlinie kontytuuje swoją działalność w okresie pandemii w postaci wirtualnej. Co miesiąc organizujemy dla naszych słuchaczy wykład na ZOOM. Link na każde spotkanie publikujemy na portalu www.UTP.berlin

Dorota Masłowska ur. 1983, autorka głośnej „Wojny polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną”,
za którą otrzymała Paszport Polityki i nagrodzonego Nagrodą Nike „Pawia Królowej”. 
Autorka wystawianych na całym świecie dramatów „Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku” i „Między nami dobrze jest”, za który dostała Nagrodę MKiDN. W 2018 ukazała się jej powieść „Inni ludzie”, w 2019 spektakl na jej podstawie w warszawskim Teatrze Rozmaitości, 
w trakcie realizacji jest film pod tym samym tytułem. Laureatka Samuel-Bogumił Linde Preis 2020. Felietonistka Dwutygodnika. Mieszka w Warszawie. 

Olaf Kühl, ur. 1955 r. Slawista, tłumacz literatury polskiej (także rosyjskiej i ukraińskiej), pisarz, doradca polityczny. Wielokrotnie wyróżniony: Nagroda Karla Dedeciusza 2005 r., Niemiecka nagroda literatury młodzieżowej 2005 r. (za tłumacze-nie Wojny polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną Doroty Masłowskiej); profesura gościnna im. Augusta Wilhelma von Schlegela na Wolnym Uniwersytecie Berlina 2011 / 2012 r., wyróżnienie Polonicum uniwersytetu Warszawskiego 2015 r. „za wybitne osiągnięcia w krzewieniu języka polskiego i kultury polskiej za granicą”; nagroda Bruecke Berlin wspólnie z Szczepanem Twardochom za powieść Drach w 2016 r.; nagroda im. Helmuta Braema za całokształt translatorski w 2018 r. Wspólnie z Andrzejem Stasiukiem wyruszył 2008 r. na Syberię i dotarł do lagru, w którym siedział rosyjski oligarcha Michał Chodorkowski. Na podstawie tej ekspe-dycji powstała powieść Martwe zwierzęta (wyd. Rowohlt Berlin 2011). W drugiej powieści, Prawdziwy syn (2013 r.) opisuje historię sowieckiej rodziny w Kijowie. Książka ta była nomi-nowana do prestiżowej nagrody Deutscher Buchpreis. Thriller polityczny „Ostatnia gra Berlin” ukazał się w 2019 r. Od 1996 r. pracuje jako doradca ds. Rosji i państw byłego Związku Radzieckiego dla Prezydenta miasta Berlin. Jako literaturoznawca zajmował się przede wszystkim prozą Witolda Gombrowicza (Gęba erosa. Tajemnice stylu Gombrowicza, wyd. Universitas 2005 r.).


Aby zachować ciągłość działań UTP, przygotowało dla Państwa cykl „wykładów koronnych” w formie filmów poniżej prezentowanych. Mamy nadzieję, że tym sposobem usatysfakcjonujemy naszych stałych słuchaczy.

Życzymy dużo zdrowia.
Rada Programowa UTP

CZERWIEC 2020
Krzysztof Niewrzęda (polski poeta, prozaik i eseista) w rozmowie z Brygidą Helbig na temat powieści „Confinium”

MAJ 2020
Prof. dr hab. Inga Iwasiów, krytyczka literacka, prozaiczka, literaturoznawczyni, publicystka, aktywistka. (https://utp.berlin/prof-dr-hab-inga-iwasiow)
Temat wykładu: Spotkania. Literatura i Szczecin (Liskowacki, Niewrzęda, Helbig, Iwasiów
Wprowadzenie: prof. UAM dr hab. Bygida Helbig

KWIECIEŃ 2020
Karol Borsuk, Studia w Lublinie w Intytucie Sztuki UMCS i praca na tej uczelni aż do grudnia 1981. Od 13 grudnia mieszka i pracuje jako muzyk: skrzypek, dyrygent i kompozytor. Był prze 30 lat wicedyrektorem i kierownikiem wydziałów (instrumenty smyczkowe i dawna muzyk) w Musikschule Reinickendorf. Dyrygowal koncertami w wielu krajych, wykładał na kursach muzycznych na Węgrzech będąc też jurorem konkursów muzycznych w Polsce i we Włoszech. Dokonał wielu prawykonań utworów Piotra Mossa. W Berlinie zaś dyrygowałl koncertami w Konzerthaus, Filharmonii i RBB. Karol Borsuk dyragował kompozycją C.Orfa „Carmina Burana” ponad 30 razy w Polsce i innych krajach, zaś Aleksandrem Newskim kilkanascie razy w Berlinie, na Wegrzech i we Wloszech…

MARZEC 2020
Piotr Olszówka, urodzony w roku 1956 w Stalinogrodzie, studiował filozofię i religio-znawstwo w Uniwersytecie Jagiellońskim, tam obronił pracę doktorską w roku 1985. Od roku 1986 w Berlinie, Bauhaus Archiv, FU Berlin, BTK. Tłumacz i publicysta.


Dziękujemy wszystkim, którzy cenią nasz projekt i zechcą wesprzeć go finansowo.
Przelewu można dokonać na konto niemieckiego Stowarzyszenia:
Policultura e.V.
Commerzbank
IBAN: DE67 1004 0000 0350 0881 00


https://www.facebook.com/events/925816674544988/